top of page

Het middelgrote bedrijf Miedema Cartonnage B.V. in Nieuwegein opereerde als één van de tientallen drukkerijen voor de productie en verkoop van kleine vouwkarton-verpakkingen in Nederland. Het bedrijf werkte samen met diverse organisaties, onder meer met de ECMA, de European Carton Makers Association. Deze organisatie verzamelde elke maand de verkoopbedragen en het productietonnage van zowel Miedema als van haar 20 Nederlandse concurrenten, opgesplitst in 100 deelmarktsegmenten. Vervolgens werden alle gegevens opgeteld, samengevoegd en daarna verspreid onder alle deelnemers.

Bij het management van Miedema ontbrak de tijd en de kennis om deze informatie te analyseren, tot wij het initiatief namen om alle maanddata over een periode van 8 jaar in spreadsheets in te voeren en alle getallen te indexeren. De daarop volgende analyse leidde tot de identificatie van 5 deelmarktsegmenten die duidelijk groeiden en bovengemiddeld winstgevend waren. Deze segmenten waren tot dan toe niet opgevallen en daarom had Miedema daar niet of nauwelijks naar klanten gezocht.

Een haalbaarheidsanalyse op basis van de beschikbare tijd, geld, mankracht en competentie leidde daarna tot de keuze voor de twee doelmarktsegmenten die het meest passend waren. Aansluitend werden de bedrijven in die twee segmenten intensief door het eigen verkoopteam benaderd, daarbij ondersteund door gerichte acties waardoor de omzet van Miedema 8 % steeg en de bruto winstmarge steeg met 17 %.

GROEI DOOR ANALYSE EXTERNE DATA

RESULTAAT:

Vragen Stracom Intelligence
Vragen Stracom Intelligence
Vragen Stracom Intelligence
bottom of page